Eslövs kommun logotyp

Trafikled kan bli mer stadsmässig

Trafikleden Ringsjövägen-Östergatan i Eslöv kan få en mer stadsmässig karaktär. Ett mål är att få bort onödig genomfartstrafik.
Det framgår av en utredning om Eslövs infartsvägar. Den behandlar främst Östergatan-Ringsjövägen och Trehäradsvägen i östra Eslöv.

Ringsjövägen-Östergatan är den dominerande infartsvägen för fordon. Varje dag passerar 9000 fordon infarten till Ringsjövägen och i banporten är det över 10 000 fordon.

Målsättningen med en ombyggnad av leden är att fotgängare och cyklister ska känna sig trygga och att den onödiga genomfartstrafiken ska välja annan väg.

I förslaget ingår att längs hela leden plantera alléer med blommande träd och underplanteringar med perenner, lökar och prydnadsgräs.

En annan förändring är att minska gatubredden till förmån för trädplanteringar och bredare gång- och cykelbanor.

För att dämpa hastigheterna föreslås busshållplatser utan fickor, rondell i korsningen med Verkstadsvägen-Fiskaregatan och att gatan ska svänga något väster om rondellen.

I visionen ingår också att banporten ska ljussättas och bullerdämpas. Ljuset bör riktas mot väggar och tak och ingången kan få en belysning som skiftar färg.

När satsningen på trafikleden kan genomföras är oklart.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler