Eslövs kommun logotyp

Start för miljonsatsning på gågata

Arbetet med upprustning av Malmgatan mellan Stora torg och Kanalgatan i centrala Eslöv har startat. Den nya gågatan ska vara klar 25 november.
Gågatan mellan torget och Kanalgatan var sliten och en ombyggnad har diskuterats under flera år. Nu har arbetet kommit igång.

En anledning till att projektet försenats är att det finns dåliga jordmassor och byggavfall under gatan. De massorna ska tas bort.

Nästa steg i satsningen blir att nya vatten- och avloppsledningar ska läggas. VA Syd svarar för ledningsarbetena.

Med ombyggnaden ska Malmgatan på den aktuella delen få karaktären av gågata med ökad tillgänglighet för gående och cyklister.

På gatan blir det olika naturstensbeläggningar. Dessutom ska mindre träd planteras. Allt ska vara klart den 25 november.

Kostnaden för hela satsningen uppgår till 5,4 miljoner kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler