Eslövs kommun logotyp

Start för försök med mer skoltid

14 lärare vid Sallerupskolan i Eslöv förlänger skoldagen för att tillsammans arbeta för att alla elever ska nå alla mål.
Mer samarbete och samverkan mellan all personal ingår i ett projekt som inletts vid Sallerupskolan. Projektet ska pågå i tre år.

Bakgrunden är att personalen upplevde att den inte hann med att träffas och diskutera olika delar av yrkesutövningen. Det innebar ett stressmoment.

Alla heltidsanställda lärare vid skolan, 14, har sagt ja till att delta i projektet, som innebär att den arbetsplatsförlagda arbetstiden ökar från 35 till 40 timmar i veckan.

— Alla heltidsanställda måste vara med för att det ska fungera, säger rektor Mona Grimbäck. Det är glädjande att alla är med.

Den utökade tiden på skolan ska bland annat ägnas åt gemensam tolkning av kunskapskrav och betygskriterier, gemensam planering och genomgång av ny forskning.

— Vi har redan utökat lärarnas tid med eleverna, säger Mona Grimbäck. Därför behöver vi mer tid för gemensam planering.

I höst är det eleven som står i centrum för det gemensamma arbetet. Lärarna ska tillsammans arbeta för att alla elever ska nå alla mål.

Ökad tid i skolan innebär också ökad lön för lärarna. Kostnaden för projektets första år beräknas till 400 000 kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler