Eslövs kommun logotyp

Start för förnyelse av Malmgatan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett igångsättningstillstånd för ombyggnad av Malmgatan mellan Stora torg och Kanalgatan.
Malmgatan mellan Kanalgatan och torget i Eslöv är sliten och en ombyggnad har diskuterats under flera år.

En anledning till att projektet försenats är att det finns dåliga jordmassor under gatan, massor som måste bytas ut.

Ombyggnaden inleds med att de massorna tas bort och nya vatten- och avloppsledningar läggs. VA Syd svarar för ledningsarbetena.

Med ombyggnaden ska Malmgatan på den aktuella delen få karaktären av gågata med ökad tillgänglighet för gående och cyklister.

På gatan blir det olika naturstensbeläggningar. Dessutom ska mindre träd planteras. Ombyggnaden kostar 5,4 miljoner och ska vara klar i slutet av november.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler