Eslövs kommun logotyp

Skarp kritik mot länsstyrelsen

"Eslövs kommun är inte beredd att låta området falla in i den glömska och hopplöshet som länsstyrelsen ger uttryck för".
Det förklarar kommunstyrelsens arbetsutskott i en kommentar till länsstyrelsens yttrande över översiktsplanen för Flyinge och Gårdstånga.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Flyinge och Gårdstånga på sikt inte kommer att kunna kollektivtrafikförsörjas på ett godtagbart sätt.

Eslövs kommun anser att det är ett bra område ur kollektivtrafiksynpunkt och att det blir bättre när den planerade motorvägshållplatsen i Gårdstånga är klar.

Det är anmärkningsvärt, slarvigt uttryckt och vilseledande att svepande konstatera att en framtida utbyggnad kommer att ske i strid mot plan- och bygglagen.

Eslövs kommun påpekar också att Flyinge redan har kollektivtrafik och att det är en ort som kommunen inte kan se falla i glömska.

I de starkt kritiska kommentarerna bemöter kommunen också länsstyrelsens påstående att den planerade utbyggnaden ger ökade miljöproblem i Malmö och Lund.

Dålig luft på exempelvis Amiralsgatan genereras av förhållanden på Amiralsgatan. Orsaken till dålig luft där är inte att nedsmutsarna bor i Gårdstånga utan att personer har anledning att söka sig till Amiralsgatan.

En decentralisering är bra för luftkvaliteten på utsatta platser. Som exempelvis Gårdstånga där det föreslås både bostäder och verksamheter.

Översiktsplanen och kommentarerna ska närmast behandlas av kommunstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler