Eslövs kommun logotyp

Samrådsmöte om Föreningstorget

Bostadshus med 90-talet lägenheter kan byggas på Föreningstorget i Eslöv. Samrådsmöte om förslaget hålles den 14 januari.
Syftet med förslaget till detaljplan är att utveckla Eslövs stadskärna som en attraktiv plats att bo och leva i. Föreningstorget är på 6 000 kvadratmeter.

Det förslag som tagits fram innebär att bostäder byggs på den norra delen av torget. Närmast polishuset tillåts ett sexvåningshus, i övrigt fyravåningshus med en indragen femte våning.

Samtliga bostadshus ska byggas så att det finns möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Totalt handlar det om cirka 8000 kvadratmeter, varav 2000 till centrumverksamhet.

När planprogrammet för Föreningstorget presenterades protesterade grannar bland annat mot att torgets parkeringsplatser försvinner. Det handlar om 100-talet platser.

Förslaget till detaljplan medger parkering både i bottenplan och källarplan i de planerade husen. Husens entréer ska ligga ut mot gatorna och det nya torget.

I planförslaget ingår också att den södra delen av Föreningstorget ska vara torg även i fortsättningen. Det ska bli en offentlig plats för folkliv, med mer grönska.

Kanalgatans förlängning till Torpstigen föreslås bli gågata. Gatan vid torgets södra sida ska också bli mer gång- och cykelvänlig.

I förslaget ingår att Västerlånggatan vid torget ska bli smalare genom anläggning av cykelfiler i båda körfälten. Även Torpstigen föreslås bli smalare.

Samrådsmöte om förslaget anordnas i Stadshuset i Eslöv den 14 januari klockan 18.30. Då presenteras förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor.

Förslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket till den 29 januari. Det är också sista dagen att framföra skriftliga synpunkter.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler