Eslövs kommun logotyp

Samråd om plan för bostäder vid Berga

Bostadsområdet Berga i Eslöv kan utökas österut. Samråd om ett förslag till detaljplan genomförs under november.
Detaljplanen omfattar ett cirka 4,5 hektar stort område öster om bostadsområdet Berga. I planförslaget ingår också Bergaområdets östra parkeringsplats.

Planen är en öppen exploateringsplan som medger bostäder. Det kan bli både enfamiljshus och flerfamiljshus där.

Tanken är att bjuda in exploatörer att komma med förslag till bebyggelse. Mark kan sedan fördelas till enskilda projekt.

I planförslaget ingår att Vålarödsvägen ska byggas samman med Lidängsvägen för att få en fördelning av trafiken till och från området.

Dessutom ska en gång- och cykelväg byggas längs Bergavägen och gång- och cykelvägen längs Ringsjövägen förbättras.

Planen ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Miljö och Samhällsbyggnad senast den 25 november.

Detaljplanen

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler