Eslövs kommun logotyp

Samlad skolförvaltning från måndag

Från måndag den 1 juli blir förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning en del av förvaltningen för Barn och Familj. Den nya förvaltningen byter namn till Barn och Utbildning. Den politiska organisationen påverkas inte.
Omorganisationen innebär att Eslöv åter får en samlad skolförvaltning. Gymnasiet och Vuxenutbildningen blir en avdelning inom Barn och Familj.

Förändringen innebär också att förvaltningen för Barn och Familj byter namn till Barn och Utbildning. Kerstin Melén Gyllensten, idag förvaltningschef för Barn och Familj, kommer att leda arbetet i hela den nya förvaltningen.  

Den politiska organisationen påverkas inte trots sammanslagningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska även i fortsättningen ansvara för gymnasiets och vuxenutbildningens verksamhet med bland annat Svenska för invandrare, SFI, och Yrkeshögskolan.

Detta medan barn- och familjenämnden ansvarar för de verksamheter de hittills gjort, det vill säga förskoleverksamhet, grundskola och socialtjänst (fritidsverksamhet, individ- och familjeomsorg) för barn och ungdomar upp till 18 år.

Det var i mitten av juni som kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde godkände ny organisation för förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning i Eslöv.

— Det blir en bra ny organisation. Gymnasiet kommer inte att drunkna i den nya förvaltningen, menade kommunalrådet Cecilia Lind i samband med att beslutet fattades.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler