Eslövs kommun logotyp

Rivningslov för trappan på Stora torg

Trappan vid Hotell Stensson i centrala Eslöv får rivas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade rivningslov med sex röster mot fem.
Den stora trappan på Stora torg byggdes 1987-88. Hotellfastighetens ägare är även ägare till trappan. Men den ligger på kommunens mark och det är kommunen som har ansvaret för underhållet.

Hotellfastigheter i Stockholm AB ansökte i början av året om rivningslov. I ett avtal mellan bolaget och kommunen från 2011 ingick att "utveckla torgmiljön genom borttagande av trappan".

I plan- och bygglagen ingår att rivningslov ska beviljas för en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud eller bör bevaras av byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden blev det en livlig debatt om ansökan. Flera ledamöter efterlyste en plan för hur den här delen av Stora torg ska utnyttjas efter en rivning. Beslutet om rivningslov togs med sex röster mot fem.

— Det finns inga sakliga skäl att säga nej till en rivning, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Melinder.

Samtliga oppositionspartier ville avslå ansökan om rivningslov. De ansåg att trappans värde ur ett miljö-, kulturhistoriskt och allmänt perspektiv inte var fullgott redovisat. De efterlyste också en analys av trappans betydelse för torgets och stadskärnans utveckling.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler