Eslövs kommun logotyp

Rivning av trappa överklagas

Rivningen av trappan på Stora torg i Eslöv överklagas. I fyra överklaganden begärs att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ska undanröjas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beviljade i januari rivningslov för trappan. Beslutet togs med sex röster mot fem.

Majoriteten konstaterade att det inte fanns några sakliga skäl för att säga nej till rivning. Trappan ägs av hotellfastighetens ägare.

I de överklaganden som nu lämnats in yrkas i första hand att beslutet undanröjs, i andra hand att det ändras så att trappan får vara kvar och i tredje hand att ärendet skickas tillbaka till Miljö och Samhällsbyggnad.

De som överklagat anser att beslutet inte fattats på rätt sätt eftersom en ordinarie ledamot utestängts från sammanträdet och ersatts av en annan ledamot, som hade en annan åsikt. Kritik framförs mot hur ärendet kungjorts.

Enligt plan- och bygglagen kan byggnadsdel bevaras på grund av dess miljömässiga värde, heter det vidare. Byggnadsdelen kan vara så integrerad i stadsbilden att den bör bevaras av detta skäl. Särskilt gäller detta vid ett torg.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler