Eslövs kommun logotyp

Risk för underskott på tre miljoner

Eslövs kommun riskerar ett underskott på tre miljoner kronor för 2013. Anledningen är ökade kostnader för verksamheten.
Eslöv har redovisat överskott varje år sedan mitten av 90-talet. Överskotten har gett utrymme för en rad satsningar.

I årets budget redovisas ett överskott på 15 miljoner kronor. Men årets första prognos pekar på ett underskott på tre miljoner.

Anledningen är ökade kostnader för verksamheten. Nämnder och styrelser redovisar tillsammans ett underskott på 27,7 miljoner kronor.

Nämnder och styrelser har att vidta åtgärder för att reducera de befarade underskotten, heter det i kommunstyrelsens skrivelse.

Frågan om balans i ekonomin blir än viktigare med hänsyn till den mycket låga ökningen av kommunens intäkter inför 2014.

Vårprognosen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler