Eslövs kommun logotyp

Positiv utveckling i grundskolorna

Grundskolorna i Eslövs kommun har en positiv utveckling med bättre studieresultat och ökad lust att gå till skolan.
Det framgår av Barn och Familjs årsredovisning. Efter en tillsyn förra året förklarade skolinspektionen att Eslöv har en väl fungerande skola.

Elevernas lust att gå till skolan ökade förra året. 82 procent av eleverna i årskurs fem och 67 procent av eleverna i årskurs sju har alltid eller nästan alltid lust att gå till skolan.

Meritvärdet för både pojkar och flickor ökade förra året. Den genomsnittliga betygspoängen uppgick till 203,2 jämfört med 199,4 året före.

Eslöv ligger över riksgenomsnittet i de nationella proven, på alla delprov i årskurs 3 och 6. Däremot minskade andelen behöriga till gymnasieprogram något.

I det utvecklingsarbete som skolorna bedriver ingår bland annat lovskola, studiecoacher, ökad personaltäthet på 7-9-skolor, resurspedagog, studiehandledning och viss dubbelbemanning.

Barn och Familj genomför också stora satsningar på fortbildning. Målet är att alla elever ska ha behörighet till gymnasiestudier, god självkänsla och gott självförtroende.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler