Eslövs kommun logotyp

Planprogram för bostäder på torg

Föreningstorget i Eslöv kan delvis bli bostadsområde. Det framgår av ett planprogram som nu skickas ut för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Miljö och Samhällsbyggnad i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostäder och centrumbebyggelse på en del av torget.

I planprogrammet ingår att torgets parkeringsplats delvis används för bostäder. Det kan bli hus med upp till tio våningar.

Den östra delen av torget kan bli parkering och allmän plats. Där finns också utrymme för en publik byggnad. Torget är totalt 6 000 kvadratmeter stort.

Tre idéskisser ingår i programmet. Ett förslag innebär bostadshus längs Västerlånggatan och ett torg där det finns plats för marknader, tivoli och utställningar.

Den andra skissen innebär att en större del av torget utnyttjas för bebyggelse, bland annat en publik byggnad centralt. I anslutning till Kanalgatan blir det ett nytt, mindre torg.

Den tredje skissen innebär en hög byggnad i torgets nordvästra del och i övrigt lägre bebyggelse längs Västerlånggatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa på onsdagen ja till samråd. Det genomförs under nästa månad.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler