Eslövs kommun logotyp

Plan för nya bostäder överklagas

Detaljplanen för nya bostäder i kvarteret Målaren i centrala Eslöv överklagas till länsstyrelsen.
I planförslaget ingår att flerbostadshus med fem våningar ska byggas längs Västerlånggatan, Bryggaregatan och Kanalgatan. Totalt kan det bli 75 lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Eget hem, som äger en mindre del av kvarteret, överklagar nu miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att godkänna detaljplanen.

Föreningen kommer att lida avsevärd skada och negativt påverkas av det planerade garagebygget och de höga husen, förklarar föreningen.

Bostadsrättsföreningens gård kommer i praktiken att omgärdas av tre meter höga väggar i nordlig och västlig riktning, som reducerar gården till en "gryta" som helt mister sin funktion.

I överklagandet framförs att total insyn, ökad skugga och en byggnation som i sin utformning gör ett så stort intrång på föreningens boendemiljö är oacceptabel.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler