Eslövs kommun logotyp

Plan för nya bostäder i centrum

50-talet bostäder får byggas i kvarteret Färgaren vid Villavägen-Kanalgatan i centrala Eslöv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit planen.
I detaljplanen ingår att den tidigare brandstationen vid korsningen Södergatan-Villavägen bevaras. Vid Villavägen-Kanalgatan byggs flerfamiljshus.

Efter utställningen har planen ändrats på några punkter. En är att det får vara högst 55 decibel vid fasad, en annan att kravet på fördröjning av dagvatten tagits bort.

Miljöavdelningen föreslog att sexvåningshus skulle tillåtas för att spara åkermark. Men planen medger bara fem våningar av hänsyn till närboende.

Närboende har i ett yttrande föreslagit att ett parkeringshus med tre-fyra våningar skulle byggas på området. Bristen på parkeringsplatser förvärras med bostadshus där, anser grannarna.

Stadsbyggnadskontoret svarar att uppdraget var att utreda förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet i kvarteret. En utredning om parkering i centrum pågår.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler