Eslövs kommun logotyp

Plan för bostäder vid Bergaområdet

Bergaområdet i Eslöv kan utökas österut. Ett förslag till detaljplan för nya bostäder ska skickas ut för samråd.
Detaljplanen omfattar ett cirka 4,5 hektar stort område öster om bostadsområdet Berga. I planförslaget ingår också Bergaområdets östra parkeringsplats.

Planen är en öppen exploateringsplan som medger bostäder i området. Det kan bli både enfamiljshus och flerfamiljshus där.

Tanken är att bjuda in exploatörer att komma med förslag till bebyggelse. Mark kan sedan fördelas till enskilda projekt.

I planförslaget ingår att Vålarödsvägen ska byggas samman med Lidängsvägen för att få en fördelning av trafiken till och från området.

Dessutom ska en gång- och cykelväg byggas längs Bergavägen och gång- och cykelvägen längs Ringsjövägen förbättras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände vid senaste sammanträdet att planförslaget skickas ut för samråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler