Eslövs kommun logotyp

Plan för bostäder på Föreningstorget

Bostadshus med 90-talet lägenheter kan byggas på Föreningstorget i Eslöv. Ett förslag till ny detaljplan skickas ut för samråd.
Syftet med förslaget till detaljplan är att utveckla Eslövs stadskärna som en attraktiv plats att bo och leva i. Föreningstorget är på 6 000 kvadratmeter.

Det förslag som tagits fram innebär att bostäder byggs på den norra delen av torget. Närmast polishuset tillåts ett sexvåningshus, i övrigt fyravåningshus med en indragen femte våning.

Samtliga bostadshus ska byggas så att det finns möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Totalt handlar det om cirka 8000 kvadratmeter, varav 2000 till centrumverksamhet.

När planprogrammet för Föreningstorget presenterades protesterade grannar bland annat mot att torgets parkeringsplatser försvinner. Det handlar om 100-talet platser.

Förslaget till detaljplan medger parkering både i bottenplan och källarplan i de planerade husen. Husens entréer ska ligga ut mot gatorna och det nya torget.

I planförslaget ingår också att den södra delen av Föreningstorget ska vara torg även i fortsättningen. Det ska bli en offentlig plats för folkliv, med mer grönska.

Kanalgatans förlängning till Torpstigen föreslås bli gågata. Gatan vid torgets södra sida ska bli mer gång- och cykelvänlig.

I förslaget ingår att Västerlånggatan vid torget ska bli smalare genom anläggning av cykelfiler i båda körfälten. Även Torpstigen föreslås bli smalare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget för samråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler