Eslövs kommun logotyp

Planer för nya bostäder i Flyinge

Miljö och Samhällsbyggnad ska ta fram detaljplaner för två nya bostadsområden i Flyinge. Uppdraget kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott.
AB Borätt har nyligen träffat ett avtal med en fastighetsägare i Flyinge om villor på två markområden. Bolaget har ansökt om detaljplaner för områdena.

Ansökan omfattar fastigheterna Östra Gårdstånga 3:6, 5:6 och 17:1. Det ena området finns sydväst om skolan, det andra öster om Roslovsvägen.

I den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Flyinge-Gårdstånga redovisas att den aktuella marken kan användas för bostäder.

Detaljplanerna för de båda områdena bedöms kunna färdigställas inom två år.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler