Eslövs kommun logotyp

Pendlarparkering i Eslöv utökas

Pendlarparkeringen öster om stationsområdet i Eslöv ska utökas med ett område norr om banporten. Kostnaden uppgår till drygt en miljon.
En tomt mellan Kvarngatan och pendlarparkeringen har de senaste åren fungerat som tillfällig parkeringsplats.

Nu ska det byggas på tomten och cirka 100 parkeringsplatser försvinner. En ny parkeringsplats behövs för pendlarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid senaste sammanträdet igångsättningstillstånd för parkering norr om Östergatans banport.

Där blir det en asfalterad yta med 64 parkeringsplatser. I satsningen ingår också en tegelmur som barriär mot Östergatan och panelstängsel mot spårområdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler