Eslövs kommun logotyp

Översyn av regler för bevarande

Det är osäkert om en del av spritfabrikens byggnader och fasader kan bevaras. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha en översyn av reglerna för bevarande.
I detaljplanen för spritfabriken ingår skydd av flera byggnader och fasader, som har stort kulturhistoriskt värde.

Eslövs Bostads AB, som äger fastigheten, har i ett yttrande ifrågasatt om det går att bevara byggnaderna och fasaderna.

Bolaget vill att planen kompletteras med att rivning får ske men att återuppbyggnad i så fall ska göras med i huvudsak befintligt material.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar nu att utformningen av reglerna för bevarande "bör ytterligare belysas".

I det fortsatta arbetet med planen ska även höjden på byggnader i den norra delen av området diskuteras.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler