Eslövs kommun logotyp

Överklagar nej till plåtfasad

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nej till plåtfasad på en industribyggnad vid Trehäradsvägen i Eslöv överklagas till länsstyrelsen.
Fastighetsägaren vill att eternit och tegel ersätts med profilerad silvergrå plåt på fasaden. I arbetet ingår också att tilläggsisolera byggnaden.

Nämnden avslog ansökan med motiveringen att i Eslöv har tegel sedan länge varit ett dominerande byggnadsmaterial och är viktigt för stadens karaktär.

Avslaget motiverades också med länsstyrelsens bedömning om särskilt värdefull kulturmiljö med historiska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas.

Fastighetsägaren överklagar och förklarar att med ombyggnaden får hela byggnaden ett enhetligt och harmoniskt utseende.

Plåt är det dominerande fasadmaterialet inom industriområdet, heter det vidare. Vid Trehäradsvägen finns 18 fastigheter. 15 har fasader av plåt, två har tegel och en har plåt/tegel.

Att tilläggsisolera invändigt låter sig svårligen göras, då det finns mängder med ledningar och utrustning monterade på väggarna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler