Eslövs kommun logotyp

Överklaganden av rivningslov avvisas

Förvaltningsrätten i Malmö avvisar två överklaganden av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ja till rivning av trappan på Stora torg.
Nämndens beslut om rivningslov överklagades till förvaltningsrätten av fyra av nämndens politiker och en privatperson.

De ansåg att beslutet inte var lagligt eftersom en s-politiker lämnade sammanträdet under ärendets behandling och ersattes av en annan.

Förvaltningsrätten förklarar nu att det överklagade beslutet angående rivningslov inte är ett sådant beslut som får överklagas till rätten.

I plan- och bygglagen anges uttömmande vilka beslut som får överklagas i den ordning som gäller laglighetsprövning.

Överklaganden av rivningslovet ska enligt plan- och bygglagen behandlas av länsstyrelsen. Där finns redan åtta överklaganden av beslutet.

Förvaltningsrätten är förhindrad att pröva överklaganden av rivningsbeslutet och avvisar därför de överklaganden som kommit in.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler