Eslövs kommun logotyp

Överklagande av rivningslov avslås

Mark- och miljödomstolen avslår för andra gången ett överklagande av rivningslovet för hotelltrappan på Stora torg i Eslöv.
Länsstyrelsen i Skåne avslog i april ett överklagande av rivningslovet från företagare vid Stora torg och politiker.

Tre privatpersoner och fyra politiker överklagade det beslutet till mark- och miljödomstolen. De ville att länsstyrelsens avvisningsbeslut skulle upphävas.

I överklagandet förklarade de att beslutet torde kunna överklagas av alla kommuninvånare som anser att det inte tillkommit på ett korrekt sätt.

Eslövs kommun har uttryckligen gett såväl fastighetsägare som hyresgäster runt Stora torg rätt att överklaga, hette det vidare.

Politikerna förklarade att det begicks ett allvarligt fel vid behandlingen av rivningslovet, vilket gör hela förfarandet ogiltigt.

Mark- och miljödomstolen förklarar att det inte har framkommit något som ger vid handen att grannar och närboende kan anses berörda i lagstiftarens mening.

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att de som överklagat inte har rätt att göra det enligt lagen och avslår överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler