Eslövs kommun logotyp

Överklagande av rivningslov avslås

Hotelltrappan på Stora torg i Eslöv får rivas. Mark- och miljödomstolen avslår en begäran att rivningslovet ska ogiltigförklaras.
Länsstyrelsen i Skåne förklarade i mitten av april att beslut om rivningslov inte angår ägare till grannfastigheter på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet.

I beslutet hänvisade länsstyrelsen till ett beslut i regeringsrätten 1993. Samtliga överklaganden som lämnats in av privatpersoner och företag avslogs.

Beslutet överklagades av en person. I överklagandet yrkade han att länsstyrelsens beslut att avvisa hans talan skulle upphävas.

Eslövsbon yrkade också att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut i januari att bevilja rivningslov skulle ogiltigförklaras.

Envar kommuninvånare torde kunna överklaga beslutet, vilket de anser inte tillkommit på ett korrekt sätt, förklarade Eslövsbon.

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning och avslår överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler