Eslövs kommun logotyp

Osäkert om spritfabrik kan bevaras

Det är osäkert om delar av spritfabrikens byggnader och fasader kan bevaras när satsningen på bostäder ska genomföras.
Det anser Eslövs Bostads AB, Ebo, som i ett yttrande över detaljplanen föreslår att återuppbyggnad ska vara ett alternativ.

Planen medger att 80-100 lägenheter byggs. I förslaget ingår skydd av flera byggnader och fasader som har stort kulturhistoriskt värde.

Eslövs Bostads AB konstaterar att den befintliga bebyggelsen är i mycket dåligt skick och anser att regeln om bevarande ska kompletteras.

Bolaget föreslår att rivning får ske men att återuppbyggnad i så fall ska göras med i huvudsak befintligt material och utförande.

Bostadsrättsföreningen Lagerhuset förklarar i ett yttrande att ombyggnaden av spritfabriken kommer att påverka omgivningen på ett mycket positivt sätt.

Men föreningen anser att de nya bostadshusen ska ha högst sex våningar, för att behålla landmärket Lagerhuset. Planförslaget medger åtta våningar.

Två grannar har reagerat mot planerna att bygga bostäder intill en billackering och en bilverkstad.

De anser att det inte har gjorts en rimlig avvägning mellan motstående enskilda intressen och kommer att överklaga planen om den antas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler