Eslövs kommun logotyp

Omröstning om plan för hotell

Hotell och kontor får byggas på Joel Sallius plats i centrala Eslöv. Detaljplanen antogs av fullmäktige med 31 röster mot 17.
Den nya detaljplanen för Joel Sallius plats medger att hotell och kontor i fyra våningar får byggas. Exakt var byggnaden ska placeras anges inte.

- Vi har tittat väldigt noga var ett hotell kan byggas, sa Cecilia Lind (S). Joel Sallius plats är den i särklass bästa platsen.

- Förslaget som presenteras är för öppet, sa Daniel Rhodin (FP). Det går inte att ta ställning till det. Därför yrkar jag avslag.

- Vi yrkar också avslag på förslaget till detaljplan, sa Bertil Jönsson (NKE). Främsta anledningen är länsstyrelsens inställning.

- Joel Sallius plats är en synnerligen illa vald plats för ett stort hotell, sa Annette Linander (C). Det kan skymma både Medborgarhuset och Malmöhusen.

- Vi diskuterar en plan, sa Håkan Larsson (MP). Vad som ska byggas kommer i ett senare skede. Vi står bakom majoritetens förslag.

- Jag yrkar avslag på förslaget, sa Fredrik Ottesen (SD). Jag hoppas att länsstyrelsen stoppar det.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för planförslaget, Centerpartiet, Folkpartiet, Nya kommunpartiet Eslöv och Sverigedemokraterna mot. Planen antogs med 31 röster mot 17.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler