Eslövs kommun logotyp

Omröstning om plan för hotell

Planen för hotell på Joel Sallius plats vid Medborgarhuset i Eslöv ska ställas ut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa ja med sju röster mot fyra.
Miljö och Samhällsbyggnad presenterade förra året ett förslag till detaljplan för hotell på Joel Sallius plats.

Under samrådet om planen framfördes en rad synpunkter, bland annat om hälsa och säkerhet med tanke på närheten till järnvägen.

Centerpartiet och några privatpersoner avstyrkte förslaget om hotell. De hänvisade bland annat till kulturhistoriska värden i området.

Planförslaget har därefter kompletterats med bland annat bullerutredningar. Nämnden förklarar att kulturhistoriska värden inte utesluter en samtida byggnad.

I planen regleras att det får byggas högst 3 300 kvadratmeter ovan mark och att byggnaden får bli högst 13 meter hög.

Däremot regleras inte exakt var byggnaden ska placeras. Det avgörs när ansökan om bygglov behandlas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa med sju röster mot fyra ja till att planförslaget ska ställas ut.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet röstade för utställning, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet mot.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler