Eslövs kommun logotyp

Omröstning om Joel Sallius plats

Hotell och kontor i fyra våningar kan byggas på Joel Sallius plats vid Medborgarhuset i Eslöv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa ja med sex röster mot fem.
Förslaget till ny detaljplan för Joel Sallius plats är allmänt hållen. I planeringen ingår att anordna en markanvisningstävling och därefter pröva en ansökan om bygglov.

- Vi sätter inte in så mycket regler i detaljplanen, säger nämndens vice ordförande Janet Andersson. Planen fastställer inget avstånd mellan hotellet och Medborgarhuset.

- Vi har full kontroll i bygglovsprocessen, säger nämndens ordförande Peter Melinder. Då kan vi tillgodose en varsam placering av den nya byggnaden.

Miljö och Samhällsbyggnad förklarar också att länsstyrelsen har möjlighet att ingripa i bygglovsprövningen med hänvisning till riksintresset för kulturmiljön.

Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden var inte överens. Centerpartiet yrkade avslag på planförslaget och fick stöd av Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Nämnden tillstyrkte planförslaget med sex röster mot fem. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler