Eslövs kommun logotyp

Ombyggnad av genomfartsled

Genomfartsleden Storgatan i Marieholm ska byggas om i etapper och få karaktären av bygata. I budget 2014 anslås 1,5 miljoner till första etappen.
Storgatan i Marieholm var under många år en del av väg 17. När nya väg 17 togs i bruk minskade trafiken på Storgatan kraftigt.

Boende vid Storgatan har framfört att en hel del bilister numera kör för fort på gatan. Det är en anledning till den planerade ombyggnaden.

Ombyggnaden av Storgatan ska genomföras i etapper och samordnas med VA SYD. Nya ledningar ska läggas i gatan.

I Eslövs budget för 2014 finns 1,5 miljoner till första etappen, öster. 2015 ska delen Bruksgatan-ICA byggas om för två miljoner och 2016 delen ICA-Gästgivaregården för två miljoner.

Anslagen ingår i den budget och flerårsplan som socialdemokraterna och moderaterna tillstyrkte i kommunstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler