Eslövs kommun logotyp

Ökade kostnader för sociala insatser

Eslövs kostnader för sociala insatser ökar kraftigt. Det framgår av årets första ekonomiska prognos. Fullmäktige godkände redovisningen.
I årets budget ingår ett överskott på 15 miljoner kronor. Men vårprognosen, som bygger på de fyra första månadernas verksamhet, pekar på ett underskott på tre miljoner.

— Vi ökar intäkterna med sju miljoner kronor jämfört med budgeten, sa kommunalrådet Cecilia Lind i fullmäktige. Men även utgifterna ökar.

En anledning är ökade kostnader för gymnasiet. Arbetet med ny organisation och färre lokaler för gymnasie- och vuxenutbildning pågår för fullt.

— Ett bekymmer är att kostnaderna för försörjningsstöd ökar, sa Cecilia Lind. Vi har arbetsplatsbrist. Även Barn och Familj har ökade kostnader för sociala insatser.

Kommunfullmäktige godkände prognosen. I beslutet ingår att 68,9 miljoner till investeringar flyttas från 2012 till 2013. Där ingår 44,9 miljoner till Marieholmsbanan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler