Eslövs kommun logotyp

Nytt steg mot Marieholmsbanan

Eslövs kommun ska nu skriva på en ny avsiktsförklaring med Trafikverket och Region Skåne gällande Marieholmsbanan. Kommunstyrelsen fattade beslutet vid sitt möte i förra veckan.
En avsiktsförklaring är ett dokument som upprättas mellan två eller flera parter och syftar till att leda till ett avtal mellan parterna. I detta fall är det Trafikverket som har tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring för finaniseringen av de åtgärder som krävs för att regionaltågstrafik åter ska kunna gå på Marieholmsbanan. Det nya förslaget till avsiktsförklaringen har likheter med den gamla överenskommelsen.

Det var ju i oktober förra året som Trafikverket kom med det överraskande beskedet om att det inte fanns några pengar till bytet av spår och kontaktledningar för den så kallade Marieholmsbanan.

Beskedet kom bara någon vecka före det formella avtalet om en upprustning skulle skriva på mellan parterna. Tanken vara att Pågatågen skulle börja stanna i Marieholm i december 2014.

Trafikverkets plötsliga besked väckte stor förargelse i Eslöv, besvikelsen var mycket stor. Med anledning av detta var den politiska ledningen i Eslöv inte direkt glad över det nya förslaget till en avsiktsförklaring av Trafikverket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa först nej i ett yttrande men nu har kommunstyrelsen ändrat på beslutet vilket alltså innebär att Eslövs kommun nu ska skriva på en avsiktsförklaring gällande finansieringen av Marieholmsbanan.

För Eslövs kommun handlar det nya förslaget, precis som i det gamla, om kostnader på cirka 45 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till en tunnel under järnvägen i Eslöv och byggande av en pågatågsstation i Marieholm.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler