Eslövs kommun logotyp

Nytt övergångsställe vid Sallerup

Övergångsställe, bred refug och farthinder ingår i en ny gångpassage som byggs på Sallerupsvägen i Eslöv.
Säkerheten för gående och cyklister vid korsningen Sallerupsvägen-Sockenvägen i Eslöv har diskuterats vid flera tillfällen och även tagits upp i medborgarförslag.

Det ljusreglerade övergångsstället vid korsningen har inte varit säkert. Fordon har bland annat kört mot rött vid flera tillfällen. Nu är trafikljuset borta.

Istället byggs en ny gångpassage cirka 15 meter öster om korsningen. Där blir det övergång för både gående och cyklister.

Vid övergången blir det breda refuger. Dessutom anläggs farthinder, så att bilister och andra fordonsförare tvingas sänka hastigheten väsentligt.

I satsningen ingår också belysning med moderna armaturer. Ljuset riktas så att det blir lättare att se fotgängare och cyklister vid övergångsstället.

Arbetet med den nya gångpassagen pågår för fullt och ska vara avslutat lagom till skolstarten den 19 augusti.

Gångpassage

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler