Eslövs kommun logotyp

Ny resa för miljöarbetet i Uganda

På måndag den 2 december åker en grupp medarbetare från Eslövs kommun till Uganda för att arbetar vidare i det kommunala partnerskap som finns mellan Eslöv och Lugazi i Uganda. Samarbetet ska leda till hållbar avfallshantering och ge invånarna ökad kunskap om miljöfrågor.
– Vi ska under resan se hur långt de kommit i projektet, vad de behöver stöd med men även för att undersöka vilka miljöfarliga produkter som används av hushållen och hjälpa till att öka kunskapen om miljöfarligt avfall. Denna gång riktar vi oss främst mot kommunens personal, de som hanterar avfallet, utvalda kvinnogrupper i Lugazi och de lärare som ingår i vårt samarbete, berättar Magnus Månsson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun.

Beviljades medel i februari  
Gruppen som åker från Eslöv till Uganda denna gång är Magnus Månsson själv, projektkordinator Nelson Okuku, förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, miljöchef Erika Fjelkner och Björn Liwing från Merab.
 
Det var i början av februari som Eslövs kommun beviljades stöd till två treåriga biståndsprojekt, båda inom miljöområdet. Totalt handlar det om nära fyra miljoner kronor. Pengarna ska användas till ett kommunalt partnerskap mellan Eslöv och Lugazi i Uganda där samarbetet ska leda till hållbar avfallshantering och ge invånarna ökad kunskap om miljöfrågor.

Besök på skolor i Eslöv
Representanter för Eslöv har inom ramen för projektet besökt Lugazi och representanter för Lugazi har kommit till Eslöv. När delegationen från Lugazi har varit i Eslöv har besök bland annat gjorts på Merab för att ta del av den svenska avfallshanteringen och det har diskuterats strategisk kommunikation. Det har också gjorts besök på skolor i Eslöv.

Eslöv och Uganda i sociala medier
Inför den förra resan till Uganda skapade Magnus Månsson både en Facebook-sida och ett Youtube-konto i projektets namn, båda heter Eslov in Lugazi.
 
– Tanken var att vi med korta filmer som främst riktar sig till elever i Eslövs kommun skulle väcka nyfikenhet om Uganda men även öka kunskapen och förståelsen för landet. Det tvingar också oss som åker ner att mer fokuserat se vad Eslöv har att lära av att var i Lugazi. Det hela fungerade förvånansvärt bra och vi kommer att fortsätta använda dem vid denna resa till Uganda, säger Magnus Månsson.
 
Delegationen från Eslöv återvänder hem den 8 december.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler