Eslövs kommun logotyp

Ny nominering för säkerhetsarbete

Tredje nomineringen för ett aktivt och innovativt säkerhetsarbete på tre år. Eslövs kommun uppmärksammas åter för sin ambition att skapa ett tryggare Eslöv.
Tillsammans med två andra kommuner nomineras nu Eslöv för sitt säkerhetsarbete i branschens största tävling "Security Award".

- Väldigt roligt i detta är att samtliga nomineringar kommer från utomstående aktörer. I år vet vi inte vem som har nominerat oss. Att bli uppmärksammade på detta sättet stärker oss i vårt dagliga arbete för medborgarnas trygghet i Eslöv, konstaterar Åsa Mikkelsen, säkerhetstrateg i Eslövs kommun.

Det var efter de omfattande bränderna, där bland annat Norrevångshallen totalförstördes i juni 2010, som behovet av att ta krafttag i det förebyggande säkerhetsarbetet blev stort för kommunen. Omgående fattades en rad beslut i ett försök att skapa en ökad trygghet för Eslövs medborgare. Besluten verkställdes i snabb takt.

Örat mot marken
Redan någon månad efter storbranden i Norrevångshallen startades samverkansgruppen "Örat mot marken". Där arbetar Eslövs kommun tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningstjänst för att långsiktligt skapa ett tryggare Eslöv. Gruppen träffas varje vecka, året om, och utbyter erfarenheter och diskuterar fram gemensamma åtgärder.

- Vi diskuterar och delger varandra stort som smått. Beslutvägarna har kortats betydligt, samarbetet i gruppen är prestigelöst och förtroendet är stort. Detta är några av framgångsfaktorerna. Uppslutningen vid våra möten är också stor, sommar som vinter, vilket  visar på hur viktigt arbetet i Örat har blivit, menar Elsa von Friesen, utvecklingschef på Eslövs kommun. 

Som en följd av veckomötena med "Örat mot marken" samlas också en gång om året all personal som är ute och rör sig kvällar och helger under några timmar för att utbyta erfarenheter. Dessa kallas "Storörat". Det finns också ett "Långörat". Detta kom sig av att det vid tillfällen har konstaterats att många iakttagelser gjorts inom samma områden. Det kan röra sig om en park, ett torg, en mötesplats eller en del av ett industriområde. Vi benämner dessa områden "hot spots".

- För att alla i nätverket ska få samma bild av problemområdet förlänger vi då vid behov vårt veckomöte och gör en rundvandring på plats, berättar Åsa Mikkelsen.

Värmekameror
Andra åtgärder som har gjorts de senaste åren, till följd av bränderna, för att stärka säkerhetsarbetet är också bland annat att installation av 75 värmekameror fördelade på ett stort antal kommunala byggnader, låsa in alla sopkärl, nedklippta buskage, inget brännbart sex meter från fasad, samverkansavtal med polisen och inrättande av en social investeringsbudget.

2011 var första året Eslövs kommun uppmärksammades för sitt säkerhetsarbete med en nominering. Då, precis som i år, blev kommunen nominerad i kategorin Årets säkerhetsarbete i kommun i Security Award som är säkerhetsbranschens största tävling. Totalt tre kommuner nominerades, Eslöv vann inte utan Nyköpings kommun fick ta emot priset den gången.

Förra året kom nomineringen till Eslövs kommun i Det skandinaviska riskhanteringspriset som ges till kommuner i Sverige, Danmark och Norge. Priset vill sätta fokus på det stora och goda arbete som sker i de skandinaviska kommunerna med att förebygga och begränsa skador, oavsett om det är kommunens egna invånare, medarbetare eller byggnader eller andra kommunala tillgångar. Priset gick till en dansk kommun.

Security Award
Prisutdelningen i Security Award till årets nominering för Årets säkerhetsarbete i kommun sker i Stockholm torsdag den 19 september. Security Awards är en tävling som premierar personer, kommuner och företag som har utmärkt sig med nyskapande, konstruktiva och framgångsrika lösningar och metoder för att öka säkerheten för enskilda och egendom.

Totalt delas priser ut i tretton olika kategorier, i bland annat Årets säkerhetsföretag, Årets IT-säkerhetslösning och Årets Säkerhetsnål där bland annat Missing People och författarparet Roslund och Hellström. Eslöv är nominerad i kategorin Årets säkerhetsarbete i kommun tillsammans med Kristianstad kommun och Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholm.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler