Eslövs kommun logotyp

Nya rutiner ger snabbare bygglov

Nya rutiner och delvis ny organisation ska ge snabbare bygglov i Eslöv. I satsningen ingår också ökad information till de som söker bygglov.
Eslövs kommun har fått kritik för att handläggningstiden för bygglov är för lång. Kritiken har främst handlat om tiden från att ett ärende lämnas in tills det är komplett för beslut.

I förändringen av organisationen ingår att en ansökan om bygglov preliminärt granskas direkt när den kommer in. Den som söker får ett första besked om ansökan behöver kompletteras.  Fler kan komma senare.

Sökanden får också information om att ärendet registreras och ett informationsblad om hur ärendet kommer att hanteras vid Stadsbyggnadskontoret.

Drygt en vecka efter att ärendet kommit in tas det upp vid ett möte och får en handläggare. För de flesta ärenden ska handläggaren dagen därpå granska om det behövs ytterligare kompletteringar.

När ett ärende är helt komplett ska det enligt målsättningen tas ett beslut inom någon vecka. Det gäller ärenden som inte ska för yttranden till grannar eller myndigheter. Större ärenden beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden.

För att ge handläggarna mer tid för huvuduppdraget genomförs också en satsning på teknik. Ett nytt diarieprogram ska på sikt ge ökad effektivitet och möjlighet till uppföljning. Nya datorer och skrivare väntas ge en omedelbar positiv effekt.

De senaste åren har alla pappershandlingar skannats och lagts in i datasystemet. Närmast ska 200 000 handlingar på mikrofilm skannas.

När det arbetet är klart har handläggarna alla bakgrundsfakta i en databas och behöver inte längre leta fakta på tre ställen.

I de nya rutinerna ingår också att handläggarna ska vara mer tillgängliga, både för de som har ett aktuellt ärende och de som till exempel vill veta när det krävs bygglov. Telefontid införs.

- Vi letar hela tiden flaskhalsar i verksamheten, säger stadsbyggnadschef Anna Lyhagen. En annan uppgift är att hitta samma nivå på vilka krav vi ställer, eftersom olika regler krockar.

- Vi vet att vi har en hög kvalité i handläggningen, säger Anna Lyhagen. Det är mycket få beslut som blir överklagade och upphävda. Nu ska vi även ha en hög snabbhet.

- Om "bollen" hela tiden finns hos någon annan har vi nått målet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler