Eslövs kommun logotyp

Nya riktlinjer för resor och möten

Miljö och Samhällsbyggnad har presenterat nya riktlinjer för resor och möten. De ska gälla för samtliga medarbetare och förtroendevalda.
Kommunfullmäktige i Eslöv godkände 2003 en resepolicy för Eslövs kommun. Målsättningen i den är att tjänsteresor ska vara kostnadseffektiva och ge minsta möjliga miljöpåverkan.

I förslaget till nya riktlinjer ingår att de ska bidra till att Eslöv ska vara en bra ekokommun, att utsläppen av växthusgaser ska minska och att kommunorganisationen ska vara fri från fossila bränslen 2020.

De nya riktlinjerna är tydligare på flera punkter. En är att medarbetare och förtroendevalda ska gå eller cykla om avståndet är upp till tre kilometer och det är praktiskt möjligt. För resor längre än tre kilometer ska i första hand kollektivtrafik användas.

Flyg ska bara användas när det inte finns andra ekonomiska eller effektivitetsmässiga alternativ. Vid bilkörning ska i första hand kommunens bilpool användas. Resa med egen bil ska godkännas av närmaste chef.

En nyhet i riktlinjerna är att anställda kan komma överens med närmsta chef om distansarbete. Ett argument för att bevilja distansarbete kan vara miljöskäl på grund av minskat resande.

I förslaget ingår också att kommunen ska ta fram ett förslag till klimatkompensation för resor inom organisationen. Det ska börja användas senast 2015.

Förslaget om nya riktlinjer skickas nu ut till nämnder och bolag för yttrande.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler