Eslövs kommun logotyp

Nya provtagningar i Skytteskogen

Eslövs kommun ska under våren genomföra en utökad markundersökning i Skytteskogen. På några platser finns höga halter av tungmetaller.
Skytteskogen i Eslöv var under perioden 1888-1920 skjutbana. På den tiden användes tavlor av järn och kulor av bly.

En första undersökning av vallarna i skogens västra del visade höga halter av bly, antimon, koppar, nickel och kadmium.

I vår ska en ny och mer omfattande undersökning genomföras. I den ingår att undersöka de stora vallarna ner till en meters djup.

Dessutom ska tre mindre vallar i skogens västra del samt skjutvallarna för 100, 200, 300 och 400 meter undersökas ytligt.

Resultatet av provtagningarna ska presenteras till sommaren. I slutrapporten ska ingå en riskbedömning och förslag på eventuella åtgärder.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler