Eslövs kommun logotyp

Nej till vision för landsbygden

Eslövs kommun ska inte ta fram en landsbygdsvision 2040. Kommunfullmäktige sa nej med 27 röster mot 20 och två nerlagda.
Förslaget om att Eslövs kommun i samverkan med andra aktörer skulle ta fram en Landsbygdsvision 2040 presenterades i en motion av Annette Linander (C).

Det är viktigt att det finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre tätorter samt kringliggande landsbygd, heter det i motionen.

- Det finns ingen övergripande plan var vi ska satsa och vad vi ska bevara, sa Annette Linander i fullmäktige. Vi behöver en vision om vad vi vill. Översiktsplanen handlar om var vi ska bygga och uppdateras vart fjärde år.

- Läs på översiktsplanen, sa Cecilia Lind. Den handlar om betydligt mer än var vi ska bygga. Översiktsplanen är till 90 procent helt aktuell och riktigt bra. Vi har begärt redovisningar vad vi behöver revidera men har inte fått in så många förslag.

Socialdemokraterna och moderaterna röstade för avslag på motionen, vänsterpartiet avstod från att rösta och övriga partier röstade för motionärens förslag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler