Eslövs kommun logotyp

Nej till villa vid Västra Sallerup

Mark- och miljödomstolen i Växjö säger nej till en villa vid Västra Sallerup. Den skulle påtagligt skada den riksintressanta kulturmiljön.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv sa i oktober 2011 nej till ett enbostadshus mellan Västra Sallerups by och rondellen öster om byn.

Nämnden ansåg att det planerade huset negativt skulle påverka upplevelsen av att Västra Sallerups by är en egen enhet.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen, som gick på kommunens linje. Det ska finnas ett fritt område runt Västra Sallerups by.

I ett överklagande till mark- och miljödomstolen förklarade fastighetsägaren att vatten, avlopp och el finns framdraget till fastigheten och att där funnits ett hus tidigare.

Mark- och miljödomstolen bedömer att Västra Sallerups kyrkby har sådana höga kulturvärden att byn är av riksintresse.

Ny bebyggelse på den aktuella platsen riskerar att påverka upplevelsen av byn som en egen enhet. Det ska finnas ett öppet landskap runt byn.

Det allmänna intresset av att bevara kyrkbyn som en egen enhet väger tyngre än enskilda intressen att få bebygga aktuell fastighet.

Domstolen avslår därför överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler