Eslövs kommun logotyp

Nej till stor utredning om skolan

Barn- och familjenämnden i Eslöv säger enhälligt nej till en kommunövergripande utredning för grundskolan.
Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att en oberoende kommunövergripande utredning ska göras för grundskolan.

Syftet ska vara att säkerställa en långsiktigt hållbar och stabil skolorganisation inom hela kommunen. Skolornas koppling till lokalsamhället ska belysas.

I ett yttrande förklarar barn- och familjenämnden att skolorganisationen påverkas väldigt starkt av samhällsförändringar och de är ytterst osäkra.

Nämndens inställning är att det ska finnas skolor i de orter där det finns tillräckligt elevunderlag för att ha en god kvalité i verksamheten.

Tillräckligt underlag beror inte bara på befolkningsutvecklingen i området utan också på förändringar i skollagstiftningen, lärarutbildning med mera.

Nämnden anser inte att det är motiverat att lägga pengar på en extern utredning i dagsläget och föreslår att fullmäktige avslår motionen.

- En utredning tillför inte ett dugg, säger nämndens ordförande Lena Emilsson. Den kan komma fram till en skolorganisation som är giltig just då.

- Det går inte att fastställa en organisation för x antal år. Vi måste hela tiden anpassa organisationen efter förutsättningarna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler