Eslövs kommun logotyp

Nej till ny prövning av rivningslov

Kammarrätten i Göteborg prövar inte miljö- och samhällsbyggnadsnämndens rivningslov för trappan på Stora torg.
Beslutet om rivning överklagades till förvaltningsrätten av fyra av nämndens politiker och en privatperson.

De ansåg att beslutet inte var lagligt eftersom en s-politiker lämnade sammanträdet under ärendets behandling och ersattes av en annan.

Förvaltningsrätten förklarade att beslutet angående rivningslov inte är ett sådant beslut som får överklagas till rätten.

Rätten avvisade därför överklagandet. Det beslutet överklagade politikerna och privatpersonen till kammarrätten.

Kammarrätten har gått igenom allt material som kommit in och meddelar nu att prövningstillstånd inte ges. Förvaltningsrättens beslut gäller.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler