Eslövs kommun logotyp

Nej till högst 25 elever i klassen

Barn- och familjenämnden säger enhälligt nej till ett tak på 25 elever i klasser i årskurs 1-3. Men inriktningen är högst 25 elever.
I ett medborgarförslag till Eslövs kommun framförs att storleken på klasser ska begränsas och ett tak på 25 elever införas.

Barn- och familjenämnden anser att det är olämpligt med ett absolut tak eftersom det i praktiken kan bli allt för stelbent.

Ett exempel är att inflyttning av den 26:e eleven i ett skolområde kan medföra att en väl fungerande klass måste splittras.

Det är också tveksamt om kommunfullmäktige kan ta beslut om ett tak. Enligt skollagen är det rektor som beslutar om "sin enhets inre organisation".

Barn- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

- Att ha en maxgräns blir allt för stelbent, säger ordföranden Lena Emilsson. Men vi arbetar för att det inte ska vara fler än 25 elever i en klass.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler