Eslövs kommun logotyp

Nej till garanti för äldre över 85 år

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv säger nej till att alla som är äldre än 85 år ska garanteras plats på särskilt boende.
Nya Kommunpartiet Eslöv motionerade i september om nybyggnation av särskilt boende och garanti för äldre än 85 år att erhålla lägenhet i särskilt boende.

I motionen framförs att personer över 85 kan bli dementa och vilsenhet kan uppträda. Rädslan att trilla omkull är exempel som skapar otrygghet och osäkerhet.

De sociala kontakterna är mindre än tidigare och beror på att man rör sig mindre ute i samhället. Även anhöriga känner en oro över vad som kan hända.

Vård och Omsorg har i ett yttrande förklarat att det i kommunen finns 843 personer som är 85 år och äldre. 238 har insatser från hemvården och 204 bor på vård- och omsorgsboende.

Det innebär att nästan hälften av personerna i denna åldersgrupp inte har några insatser alls. Förvaltningen anser att det även i fortsättningen ska vara individuella beslut om bistånd.

I vård- och omsorgsnämnden blev det diskussion om förslaget att "snarast öka antalet lägenheter i särskilt boende".

Lesley Holmberg (FP) yrkade bifall till den delen av motionsförslaget. Men en majoritet i nämnden anser att det inte föreligger behov av utbyggnad.

Det blir fler platser när ombyggnaden av Kärråkra är klar nästa år och den ökningen täcker behoven i nuläget, anser majoriteten.

Nämnden beslöt med sju röster mot fyra att avstyrka motionen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler