Eslövs kommun logotyp

Miljöpris för ökad avfallssortering

Mellanskånes Renhållnings AB, Merab, får Eslövs miljöpris 2013 för satsningen på hushållsnära sortering av avfall.
Satsningen på fastighetsnära sortering av avfall inleddes i början av året. Hushållen fick två tunnor med fack för matavfall, brännbart, färgat och ofärgat glas, metall, plast, tidningar och papp.

Drygt 70 procent av hushållen sa ja till den ökade sorteringen från starten. Under året har andelen hushåll med ökad sortering ökat till 80 procent. Målsättningen är nu att 90 procent av hushållen ska välja modellen.

Under det halvår som alla intresserade har haft fyrfackskärlen har mängden brännbart avfall minskat med 500 ton. Sorteringen har ökat och Merabs kostnader för att bli av med det brännbara har minskat med 600 000 kronor.

Merab får nu Eslövs miljöpris 2013, som delas ut av Eslövs kommun och Skånska Dagbladet. Motiveringen är att bolaget med sitt stora engagemang inspirerat och informerat medborgare i alla åldrar till ökad miljömedvetenhet och ett ökat kretsloppstänkande.

Genom sitt förändringsarbete har bolaget förenat ekologiskt tänkande med ekonomisk stabilitet. Genom sitt arbete med att skapa en hållbar avfallshantering och ett system som möjliggör för var och en att göra rätt är det en förebild inom miljöområdet.

Priset delas ut vid torsdagens galakväll i Medborgarhuset.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler