Eslövs kommun logotyp

Miljonstöd till utvecklingsarbete

Eslöv har beviljats stöd till två treåriga biståndsprojekt, båda inom miljöområdet. Totalt handlar det om nära fyra miljoner kronor.
Eslövs kommun och Lugazi i Uganda genomförde under förra året en förstudie om kommunalt partnerskap.

Representanter för Eslöv besökte Lugazi och representanter för Lugazi besökte Eslöv. Vid besöken planerades ett partnerskap.

Planeringen låg till grund för en ansökan till Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati om stöd till två projekt.

Samarbetet ska leda till hållbar avfallshantering och ge invånarna ökad kunskap om miljöfrågor. Båda projekten ska pågå i tre år.

Bidragen till de båda projekten är en del av svenskt bistånd och finansieras av Sida. Totalt handlar det om nära fyra miljoner kronor.

Eslöv har ett välkänt miljöarbete i framkant och mycket erfarenheter att dela, förklarar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Samtidigt söker kommunen ny kunskap och nya perspektiv på förnyad energi och ett nödvändigt globalt perspektiv på miljöfrågorna.

— För en svensk kommun finns många vinster i att arbeta med globala frågor, säger Maria Åberg, generalsekreterare på Internationellt Centrum.

— Partnerskapen ger nya perspektiv och ofta finner man att de som har mindre resurser har hittat andra lösningar på gemensamma problem. Båda parter utvecklas.

— Det är positivt att Eslöv prioriterar ett samarbete som sätter miljöarbetet i centrum, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

— Uganda har en uttalat miljölagstiftning som städerna behöver leva upp till för att fördjupa förtroendet för den lokala demokratin.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler