Eslövs kommun logotyp

Miljödomstol godkänner rivningslov

Miljödomstolen i Växjö har inte några invändningar mot Eslövs kommuns rivningslov för hotelltrappan på Stora torg.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade i januari rivningslov för trappan på Stora torg. Beslutet överklagades av sju företag, fyra politiker och två privatpersoner.

Överklaganden har hittills behandlats av länsstyrelsen, förvaltningsrätten, kammarrätten, miljödomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Ingen har haft några invändningar mot rivningslovet.

Miljödomstolen har nu behandlat överklagandet från ett av företagen med verksamhet vid torget. Domstolen gör samma bedömning som länsstyrelsen gjort och avslår därför överklagandet.

I överklagandet framfördes att beslutet om rivningslov inte tillkommit på rätt sätt. Det har förekommit otillbörlig påverkan i samband med beslutet. Dessutom framfördes att kommunen gett alla runt torget rätt att överklaga.

Både länsstyrelsen och miljödomstolen hänvisar till en dom i regeringsrätten från 1993. Rätten förklarade att beslut om rivningslov inte angår ägare till grannfastigheter på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler