Eslövs kommun logotyp

Medborgarförslag om trafikljus

Komplettera trafikljuset på Sallerupsvägen i Eslöv för att öka säkerheten för alla trafikanter. Det framförs i ett medborgarförslag.
Invånare i Eslövs kommun har från årsskiftet möjlighet att lämna in medborgarförslag. Komplettering av trafikljuset är det andra förslaget.

Många bilister som kommer på Sockenvägen och svänger höger in på Sallerupsvägen uppmärksammar inte att det är rött för bilister och grönt för gående och cyklister, heter det i förslaget.

Vid flera tillfällen har olyckan varit nära och många små incidenter har inträffat, med minde skador, heter det vidare. När solen står lågt är det också svårt att uppfatta om trafikljuset lyser eller inte.

I medborgarförslaget presenteras några möjliga lösningar. En är ett kompletterande trafikljus mot Sockenvägen, en annan att byta till diodvarianten som syns bättre även när solen står lågt.

Dessutom framförs möjligheten att införa hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen på Sallerupsvägen, mellan Djupadalsvägen och rondellen, på dagtid.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler