Eslövs kommun logotyp

Medborgarförslag om ökad säkerhet

Två medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet på Sallerupsvägen i Eslöv ska behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Medborgarförslagen anmäldes vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att bereda och besluta.

Det ena förslaget gäller förändring av trafikljuset vid Sallerupsvägen-Sockenvägen. Ett kompletterande ljus mot Sockenvägen är förslaget.

I samma medborgarförslag ingår att sänka hastighetsgränsen på Sallerupsvägen till 30 kilometer i timmen klockan 07-17.

Hastighetsbegränsningen föreslås på sträckan från rondellen vid Säterivägen till korsningen med Djupadalsvägen.

I det andra medborgarförslaget ingår att bygga farthinder längs Sallerupsvägen för att förhindra "den trafikfarliga höghastighetskörningen som förekommer".

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler