Eslövs kommun logotyp

Mångmiljonsatsning på Trehäradsvägen

Trehäradsvägen i Eslöv ska under en treårsperiod byggas om till en modern och attraktiv in- och utfartsled. Kostnaden beräknas till 25 miljoner.
Miljö och Samhällsbyggnad presenterade tidigare i år ett förslag hur Trehäradsvägen kan byggas om till en framkomlig och attraktiv infartsväg.

Förhoppningen är att den stora andel genomfartstrafik som nu passerar centrum och Stora torg i framtiden ska rulla på Trehäradsvägen.

I förslaget till budget för 2014 och flerårsplan 2015-2018 ingår en finansiering av ombyggnaden. Totalt handlar det om 25 miljoner kronor.

Den första satsningen är en rondell i korsningen Sallerupsvägen-Trehäradsvägen. Flera olyckor med oskyddade trafikanter har inträffat i den korsningen.

I budgeten för 2014 finns pengar till cirkulationsplatsen. Där finns också pengar till förberedelse av ytterligare tre etapper.

2015 anslås pengar till en ombyggnad från Gasverksgatan till Västerlånggatan.  Där ingår bland annat en cirkulationsplats i korsningen med Lundavägen-Kvarngatan.

2016 anslås pengar till en ombyggnad mellan Gasverksgatan och Östra vägen. Dyraste satsningen där är en rondell i korsningen Östra vägen-Trehäradsvägen.

I satsningen ingår också att göra Trehäradsvägen säkrare och attraktivare. Det innebär bland annat säkrare gång- och cykelvägar, plantering av träd och belysning av järnvägsbroar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler