Eslövs kommun logotyp

Målbild för gymnasieskolan i Eslöv

Eslöv ska ha en gymnasieskola med 700-800 elever. Skolan ska vara i ekonomisk balans från årsskiftet. Det framgår av en ny målbild.
Målbilden är första steget i arbetet med att anpassa gymnasiets verksamhet och lokaler till antalet elever. Nuvarande verksamhet ger ett stort underskott.

I målbilden ingår att Eslöv ska ha en gymnasieskola för 700-800 elever. Skolan ska ha personal som kan erbjuda kompetens och kvalitet i utbildningen.

Gymnasieskolan i Eslöv ska ha lämpliga och väl anpassade lokaler. Vilka lokaler som ska användas är inte klart. En utredning ska vara klar i slutet av månaden.

I målbilden ingår också ett ökat samarbete med grundskolan, vuxenutbildningen, näringslivet och andra huvudmän.

Skolan ska erbjuda både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det ska finnas program som attraherar både pojkar och flickor.

Anpassningen av organisation, lokaler, personal och ekonomi ska ske löpande under hösten. Under höstterminen ska gymnasieskolan ha 80-talet lärare.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler